Vårt första globala språk är här

Publicerad i Dagens Industri den 15 juni 2015

I dagarna har mitt sms-flöde såväl som mina sociala nätverksfeeder överflödats av glada gubbar, solglasögon och parasoll. Språket utan ord berättar att solen äntligen är här. Vi talar emoji.

I de snabbast växande sociala nätverken kommunicerar vi framförallt med bilder. Det är lätt att uppslukas av berättande i världar som Pinterest, Instagram och Vine, utan att läsa ett enda ord. Vi lär oss att avkoda andras upplevelser och att kommunicera våra känslor med visuella symboler. Varje dag delas 1,8 miljarder bilder i de sociala nätverken och över hälften av alla Instagram-bilder kompletteras med minst en emoji.

Enligt ett flertal studier tar en överväldigande majoritet av alla människor lättare till sig kunskap genom bild eller film än genom text. Och andelen som föredrar visuellt baserad kommunikation växer. I vår stressade tillvaro behöver vi snabbt avgöra vilken typ av innehåll som förtjänar vår dyrbara tid. Företaget 3M har visat att människan kan processa visuell information upp till 60,000 gånger snabbare än textbaserad information.

Digitala hieroglyfer som substitut för bokstäver har vuxit explosionsartat sedan NTT Docomo lanserade den första digitala emojin i Japan 1999. Enligt undersökningsföretaget Pew använder 74 procent av amerikanerna emoji i sin kommunikation, i Kina är det 82 procent. 2014 var det vanligaste ordet i världen inte ett ord, utan ett emojihjärta. Emoji är vårt första globala språk.

I västvärlden började emoji att tas på allvar först när de inkluderas i Apples mjukvara 2011. Ett par år senare följde Android efter. I dag styr ett globalt konsortium över emojianvändningen genom en industristandard för datorers hantering av text skriven i världens alla skriftsystem. I dagarna släpper de årets version, Unicode 8.0, som innehåller en ny uppsättning emojis. Likt Svenska Akademien publicerar de en ordlista – fast i deras fall symboler uppbyggda av kod. Allt för att vi ska kunna skicka våra glada gubbar mellan olika operativsystem.

Med mindre skärmar på digitala klockor får bildspråket ännu större betydelse. Digital kommunikation måste vidareutvecklas för att fungera mer effektivt i de nya mobila enheterna. Vi rör oss mot ännu kortare, ännu mer hyperfunktionell kommunikation och internets invånare fortsätter att favorisera bildspråk före text.

Frågan är om den bildbaserade digitala kommunikationen skapar nya förväntningar även på kommunikation som sker i den fysiska världen – där en stor del av kunskapsinhämtningen bygger på textbaserad information. Förändrar det synen på lärandet? Kan skolan möta fler elevers inlärningsbehov genom ökat bildfokus? Finns det fler tillfällen där användarna föredrar bildspråk snarare än text? I en studie lät man användare chatta online med hälsoexperter såväl som filmexperter. Det visade sig att användarna rankade experterna inom båda områdena som mer kompetenta och även vänligare när de använde bildspråk.

Dessutom visar det sig att emoji påverkar oss till att bli mer vänligt inställda. Florida Institute of Technology har kommit fram till att affärsrelaterade email uppfattas som mer positiva när en emoji läggs till. Det är intressant eftersom människan generellt uppfattar affärsbudskap som mer negativa när de levereras i ett email. 70 procent av all emoji-användning är positiv, endast 15 procent negativ (resterande är neutral). Kanske gör det nya bildspråket oss mer engagerade och vi får en trevligare värld med hjälp av emojis. Det kan vara värt att tänka på för inför nästa email, powerpointredovisning eller vd-brev.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *