Var utbildas morgondagens ledare?

Publicerad i Dagens Industri den 29 april 2014

“Nya tider kräver ny kompetens”

Länge har näringslivet sett civilekonomutbildningarna som landets främsta chefsförsörjare. Länge har också kursplanerna sett relativt oförändrade ut, trots att näringslivet har nya frågor på agendan och trots förändrade omvärldskrav. När svenska företagsledare får definiera sina högst prioriterade framtidsutmaningar är svaret teknikutveckling, hållbarhetsfrågor och talent management. Om morgondagens affärsutvecklingsprocesser, investeringsbeslut och marknadsföringsfrågor alla involverar teknik- och hållbarhetsfrågor krävs en kompetensväxling. Men dagens nyutbildade civilekonomer möter marknaden rustade med en relativt smal uppsättning traditionella ämnesområden som kretsar kring redovisning, finansiering och marknadsföring – och de saknar utbildning i hållbarhet och teknikdriven affärsutveckling.

Det är anmärkningsvärt att de svenska ekonomutbildningarna saknas på Europas topp-20-lista och enligt Financial Times platsar endast en bland de 75 främsta. På universiteten diskuteras utbildning främst i en nationell kontext och med allt lägre prioritet i förhållande till forskningen. Enligt studentkårernas utbildningsbevakning har den svenska ekonomutbildningen drygt hälften så många lärarledda timmar per vecka som ett internationellt genomsnitt. När SNS jämför de högt rankade amerikanska universiteten Stanford och Berkeley med svenska Lund och Uppsala är slutsatsen att de amerikanska universiteten prioriterar utbildningen och endast lägger 30 procent av sin totala budget på forskning. De svenska lägger 70 procent på forskning och nedprioriterar utbildning. Utbildning verkar ha kommit i kläm när universiteten blir allt mer forskningsinriktade.

Den röda tråden i internationella seminarier om framtidens ekonomutbildning är kraven på teknik samt humanistiska ämnen som miljö, etik och talent management. Vid Harvard har utbildningen av ekonomer förändrats väsentligt under de senaste åren och vid ungefär 80 procent av USAs universitet kräver man nu en kurs i etik för att ta ut sin ekonomexamen. Vid sydostasiatiska ekonomutbildningar ingår socialt ansvarstagande och teknik i kursplanen. Nya tider kräver anpassade kompetenser och nya tider eliminerar behovet av gamla kompetenser. När University of Oxford presenterar en lista på vilka yrken som i framtiden kan ersättas av robotar kommer revisorn högt på listan.

Civilekonomprogrammet är en av landets största utbildningar med 35 000 studenter som alla förtjänar ett mer relevant resultat av sina nedlagda år och sammanlagda studieskulder. Nytänkande och innovationskraft är avgörande för svenska företag i internationell konkurrens, men hur ska kompetensväxlingen ske om inte nyrekryterade talanger bidrar med utbildning som inkluderar morgondagens framgångsfaktorer?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *