Trendsättare i ordets bästa bemärkelse

Publicerad i dagens industri den 23 september 2014

Näringslivet måste vara en del av lösningen på de samhällsutmaningar vi står inför. Då krävs företagare som har mod att gå före och bryta mot traditionella strukturer. Och om fler ska våga följa efter måste föregångarna uppmärksammas och uppmuntras.

I går delades Pontus Schultz pris för ett mänskligare näringsliv ut för andra gången. Ambitionen med priset är att lyfta fram de goda exemplen som är en positiv kraft för samhällsutvecklingen och priset går till en person som har gjort betydande insatser inom mångfald, jämställdhet eller hållbarhet i näringslivet.

Förra årets pristagare, Antonia Ax:son Johnson, hade varit kärringen mot strömmen med hållbarhetsfokus i över två decennier innan tiden gav henne både rätt och affärsframgång.

Karl-Johan Persson får i år Pontus Schultz pris för ett mänskligare näringsliv för att han inte har duckat för modebranschens utmaningar, utan visat handlingskraft i frågor som rör både hållbarhetsindex och den kontroversiella frågan kring mer rättvisa levnadslöner och arbetsvillkor i produktionsländer. På Karl-Johans H&M ingår hållbarhetschefen i koncernledningen, och varje funktion och land har ett hållbarhetsmål. Till följd är H&M världsledande i användning av ekologisk bomull, återvinning av kläder såväl som ekologiska kollektioner.

Det krävs framsynthet för att genomföra hållbarhetsarbete i praktiken. Karl-Johan menar att de miljoner de investerar i hållbarhet årligen kostar på kort sikt – men är bra för efterfrågan, medarbetarnas nöjdhet och affärerna på lång sikt.

Det är svårt att värdera nya idéer och inte minst idéer för att finna de nödvändiga nya affärsmodellerna i en resurssnål ekonomi. Men att bidra till samhällsutvecklingen belönas ofta. När till exempel Skanska startade nya byggprojekt i Östeuropa för ett antal år sedan var marknadens miljökrav låga. Skanska valde att ändå att överinvestera i de allra senaste gröna lösningarna, till omvärldens förvåning. Nu tillhör de Skanskas mest lönsamma projekt. Framtidens tillväxt kommer med nödvändighet ur smartare företag, inte av fortsatt rovdrift på allt mer knappa resurser. Axel Johnson, H&M och Skanska vittnar alla om att samhällets största utmaningar också ger affärsmöjligheter.

I dag ser vi ständigt ökande krav på hållbarhet från talanger, konsumenter och kunder. Försäljningen av ekologiskt och KRAV-märkt ökade med 30 procent under första halvåret 2014 och i en europeisk undersökning av Deloitte visade det sig att hela 60 procent hellre köper ekologiskt än ett specifikt varumärke.

Trots detta är det ännu långt från ord till handling hos många svenska företag. Vi har alla ett ansvar för att stötta affärsidéer som minimerar avtrycken på miljön och drar full nytta av de begränsade resursernas potential. Ett mänskligare näringsliv är bättre rustat för framtiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *