Ta dig ur din mediebubbla

Publicerad i Dagens Industri den 30 november 2015

Svenskarna är nu uppe i en timmes daglig konsumtion av sociala medier. Det är i dag själva utgångspunkten för nästintill all mediekonsumtion. I USA är Facebook nu störst på politiska nyheter för unga. I Sverige uppger ungefär hälften att de konsumerar sina nyheter via sociala medier.

Genom att följa vänner, experter och nyhetsförmedlare skapar individer egna personaliserade nyhetskällor på sociala plattformar. De positiva konsekvenserna av det nya medielandskapet är många. Fler höjer rösten och individernas engagemang i samhällsfrågor ökar i takt med att de sociala nätverken får ett större inflytande. Enligt undersökningsinstitutet Pew publicerar hela två tredjedelar av alla sociala media-användare frekvent tankar om samhällsutveckling och politik. Lika många försöker att få fler att engagera sig i sina hjärtefrågor. Det visar sig också att sociala delningar görs av högkvalitativt innehåll. Topplistorna på mest delade artiklar innehåller förvånansvärt få söta kattungar och många seriösa inslag. När det kommer till kritan håller den mänskliga motorn högre kvalitet än sökrobotarna.

Undersökningar visar att den främsta anledningen till att vi delar innehåll är att stärka relationerna till vår nära krets och att bygga upp bilden av oss själva. För att möta dessa behov premierar sociala medier innehåll från profiler vi tidigare har gillat, kommenterat och interagerat med. Den personliga nyhetsfeeden konstrueras av en algoritm som väljer bort 80 procent av vänners publiceringar. Enligt en nyligen utförd studie vid Standford University vet en majoritet av användarna inte att sociala medier prioriterar innehåll vi förutspås gilla och klicka på, baserat på massiv användardata om vårt tidigare beteende. I den sociala ekonomin leker lika barn bäst och rekommendationerna följer minsta motståndets lag.

Undersökningsinstitutet Pew visade vid Edward Snowdens NSA-avslöjanden att befolkningen delades upp i två läger. De allra flesta användarna uttryckte åsikter på sociala medier helt i linje med sin nätverkskrets uppfattning om frågan, trots att de i hemlighet hade en avvikande uppfattning. Snarare än en nyanserad debatt i sociala medier skapades en tystnadsspiral där en åsikt per läger fick råda som dominerande och icke ifrågasatt.

Internet borde vara vårt främsta ögonöppnande verktyg för nya perspektiv, och medieplattformar mötesplatsen för nyanserade diskussioner mellan oliktänkande. Vi har gemensamma ambitioner om ett nytt, mer mångfacetterat samhälle. I den moderna världen är vi allt fler kulturer som vill leva sida vid sida. Samhällsbyggandet 2.0 är inte betjänt av mediekonsumenter som fastnar i sociala rum där likasinnade möts för att växla överensstämmande uppfattningar om omvärlden.

Som individer formas vi av medier, och moderna medier formas av individernas beteenden. Det sista vårt samhälle behöver i dag är fler stängda mikroarenor och onyanserade diskussioner där sanningen är svart eller vit. Risken blir allt större att vi matas med nyheter som bekräftar våra redan definierade världsuppfattningar. Och i andra kretsar bekräftas andra sanningar. Vi kan alla fatta ett medvetet beslut att söka efter individer och åsikter som utmanar vår världsbild, ta in nyheter från fler källor och välja in personer utanför vår komfortzon i våra sociala nätverk. Men vi kommer även att behöva hjälp av morgondagens medieaktörer att exponera fler perspektiv och sticka hål på åsiktsbubblorna. Segregerad mediekonsumtion är inte bra för en modern integrerad demokrati.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *