Styrelsens digitala makt

Publicerad i Dagens Industri den 7 november,2016

Digitaliseringen har seglat högt upp på ledningsgruppens agenda. En studie publicerad i Harvard Business Review visar att två tredjedelar av företag i USA och Europa nu har stort fokus på digitalisering. På styrelsenivå är intresset lägre. Endast en knapp tredjedel anger att digitaliseringen är en prioriterad fråga. Tidigare studier har visat att en femtedel av styrelsemedlemmar har någon slags digital bakgrund, men 2016 års Amrop-studie visar att förutom hos de renodlade techbolagen är siffran 8 procent. Vi ser ett gap mellan ledningens ambitioner och styrelsens prioriteringar som ställer till problem. Enligt Russel Reynolds, har de företag som lyckats stänga gapet mellan styrelse och ledning för att definiera en gemensam digital agenda och en enhetlig teknikstrategi 9 procent högre tillväxt, 27 procent bättre lönsamhet och 12 procent större marknadsvärde.

Företagens digitala transformation blir avgörande beslut i styrelsen när befintliga intäktsströmmar måste nedprioriteras för att skapa rum för morgondagens affärer, som till exempel när Microsoft nu fokuserar på molnaffären till förmån för sin traditionella mjukvara. Likaså måste styrelsen prioritera tillväxtinvesteringar när nya hållbara digitala intäkter finns i horisonten, som exempelvis när Netflix lämnade sin nationella fysiska distributionsaffär av DVDer för en snabb global expansion av streamat innehåll.

När världen digitaliseras måste så även styrelsen. De flesta styrelser är vana vid att diskutera genomgripande förändringar av företagens organisation och arbetssätt, däremot ser vi mer sällan innovation i styrelsearbetet. Dagens styrelseagendor är förvånansvärt lika de för ett hundra år sedan. Enligt McKinsey spenderar styrelser upp till 70 procent av mötestiden på att genom backspegeln studera compliance-, kvartals- och revisionsrapporter.

Digital transformation håller ett högre tempo än infrekventa styrelsemöten. När marknaderna blir mer volatila och ledningsgruppen kämpar för att lösa dess omedelbara utmaningar är det än viktigare för styrelsen att hålla blicken mot horisonten. Strategimöten kan inte ske en gång per år, i stället behövs realtidsinformation, löpande strategidiskussioner och mer frekventa utvärderingar.

För att lösa allt mer komplexa frågeställningar, krävs kreativ problemlösning och fler angreppssätt – även i styrelserummen. När det tekniska innehållet ökar, växer behovet av ständig kompetensutveckling av styrelsen. Fler experter snarare än generalister bör få plats och externa specialister blir allt viktigare för att bereda svåra beslut.

Vilka är då styrelsens verktyg för att hantera digital transformation? Allt fler amerikanska företag tillsätter ett digitalt transformationsutskott för att förbereda beslutsunderlag med djupare analys av omvärlds- och teknikförändringar samt för att säkerställa att policydokument och incitamentssystem främjar digital utveckling. På marknaden lanseras även digitala plattformar för att förenkla ett agilt arbetssätt i styrelser. Morgondagens styrelse behöver digitala styrmodeller, likt en cockpit med komplett överblick av relevant realtidsdata.

När bransch efter bransch utmanas av nya marknadsvillkor bör styrelserna framtidssäkra sina bolag. De flesta företag är inte organiserade för att hantera det okända och när tempot skruvas upp krävs en ökad intensitet även i styrelsearbetet. För att företaget ska kunna genomföra modiga och tillräckliga förändringar krävs en samverkan mellan styrelsens utblick och organisationens kapacitet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *