I världens mest innovativa land är det långt till de kommersiella lösningarna

Publicerad i Dagens Industri den 2 september 2014

200 journalister från hela världen var i förra veckan inbjudna till ett seminarium i Stockholm om Sverige, landet med ”ett av världens mest kreativa och entreprenöriella samhällsklimat”.

Utgångspunkten var de internationella mätningar av innovationskraft där Sverige under flera år har haft en topposition. Sverige rankas på första plats i EU:s Innovation Scoreboard och på andra plats i Global Innovation Index likväl som i Världsbankens Innovation Rank.

Visst ska vi vara stolta över placeringarna, men under ytan av framgång ser man att Sveriges främsta styrka är input till innovation – inte innovation som når en marknad. Sverige är världsledande i att möjliggöra innovationer genom stora investeringar i forskning och utveckling (FoU).När det gäller förhållandet mellan investerade kronor och realiserade affärsidéer är Sverige däremot bland de sämsta i klassen. Vi missar alltså den egentliga innebörden av innovation: att investerade pengar i FoU kommersialiseras eller på annat sätt finns i användning.

I slutet av seminariet ställer så en japansk journalist frågan “det som främst förknippas med Sverige är Volvo och Abba, är det verkligen så framtidsinriktat”?

Hur gärna vi än vill tro på svenska innovationsunder finns det anledning att undra varför endast 4-5 procent av alla svenskar är engagerade i nyföretagande, en relativt låg grad av entreprenörskap. Än mer oroväckande är att allt fler entreprenörer enligt forskningsrapporten Det innovativa Sverige inriktar sig på imitation snarare än innovation. Forskningen visar att kvaliteten därmed sjunker på de affärsmöjligheter entreprenörerna exploaterar. Enligt GEs innovationsindex har dessutom Sveriges företagsledningar förvånansvärt låg tilltro till innovation och nya affärsmodeller som en förutsättning för långsiktig prestation.

Vad kan vi då lära oss av länder som har högre verkningsgrad, fler realiserade affärsidéer per investerad krona, såsom Israel, Sydkorea och USA? De har en mer aktiv innovationspolitik med strategiska val av prioriterade marknadsmöjligheter och tydligt ansvar hos utvalda politiker. De har fokuserade spjutspetsuniversitet samt starka kluster kring stora företag där överspillningseffekter leder till nya entreprenörer som skapar kommersiella värden.

Starka kluster är särskilt intressant för Sverige som har en hög koncentration av stora företag med stora FoU-satsningar. Det borde ge goda möjligheter till så kallade avknoppningsföretag, spinoffs från företag som startas av tidigare anställda. Avknoppningsföretag har ofta högre tillväxt än andra nystartade företag.

Ett antal studier visar alltså att Sverige är ett av världens mest innovativa länder. Vi kan inte längre vara mediokra på att finna en marknad för våra innovativa tillgångar. Det är dags för ett vassare innovationsklimat i Sverige.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *