Framtidssäkra jämställdheten

Publicerad i Dagens Industri den 16 oktober, 2016

Just när ett jämställt näringsliv äntligen är synligt borta vid horisonten, verkar digitaliseringstrenden skapa nya hinder. Fram till nu har det mesta pekat i rätt riktning. Vi har aldrig haft mer jämställda styrelser och ledningsgrupper i börsbolagen – och lönegapet fortsätter att minska. Enligt Allbrightstiftelsen når vi ett jämställt näringsliv år 2040. Prognosen förutsätter dock en linjär utveckling och är baserad på strukturen i nuvarande börsbolag med dagens uppsättning av kompetenser.

Men digitaliseringen är inte linjär, den är disruptiv. Spelreglerna ritas om och hela arbetsmarknaden transformeras. Enligt Standard & Poor kommer 75 procent av de nu största företagen i USA att försvinna från topp 500-listan inom drygt 10 år. Stiftelsen för Strategisk Forskning ser vartannat yrke ersättas av digital och automatiserad teknik inom 20 år.

En teknisk revolution skulle kunna underlätta för kvinnor att nå toppositioner då traditionella strukturer raseras. När nytt ska ersätta gammalt kan vi bygga företag med mänskliga värderingar där talanger kommer till sin rätt oavsett kön. Företag som startas nu sätter morgondagens jämställdhetsnivå, men tyvärr ser det mörkt ut. Bland nykomlingarna på Stockholmsbörsen saknar en tredjedel kvinnor i ledningsgruppen och i styrelserna för Sveriges största techbolag är 9 av 10 män.

Det är än värre bland de företag som nu kommer till världen. Di Digital har rapporterat att 90 procent av de svenska riskkapitalbolagens techinvesteringar görs i bolag med enbart manliga grundare. Världens 100 ledande VC-bolag har endast 7 procent kvinnliga partners, och lika snedvridna investeringar. I vår främsta inspirationskälla, Silicon Valley, ser det lika illa ut. Kvinnor saknas i ledningsgrupperna, tjänar betydligt mindre än män med samma profil och enligt Harvard Business Review kommer att hälften av de kvinnor som utbildat sig inom tekniska yrken att lämna under sin karriär. Den snedvridna startupkulturen blir allas problem i framtiden då flertalet studier visar att de företag som startar ojämlikt förblir ojämlika.

Även tillväxten av kvinnlig digital talang är skral. Andelen kvinnor som jobbar i it- och teknikbranschen i Sverige har fastnat kring 30 procent, men i gymnasiets teknikutbildningar är endast 15 procent tjejer. På högskolans teknikutbildningar är det 30 procent, men om man skalar bort inriktningar som främst fokuserar på kommunikation, design och management och ser på de mer renodlade teknikutbildningarna är andelen kvinnor betydligt lägre. Civilingenjörsutbildningen med inriktning datavetenskap har 5 procent kvinnor, lägst inom hela högskolan.

Ju starkare digitaliseringen blir som förändringskraft, desto mer kommer de som har kontroll över teknikutvecklingen att påverka arbetsförhållandena i näringslivet. Efterfrågan på tekniska kompetenser driver upp löner och klyftorna mellan män och kvinnor kan därmed komma att öka igen. I Europa förväntas det saknas en miljon programmerare inom kort. I en av regeringens underlagsrapporter om arbetet i framtiden konstaterar man att det finns en uppenbar risk att digitaliseringen driver snedfördelning mellan könen.

Problemets kärna är att vi har en it-bransch som skriker efter talang, men ändå inte förmår att locka kvinnor i tillräckligt hög utsträckning. Vi kan inte ta utvecklingen mot ett jämställt samhälle för given. När vi bygger nytt måste vi säkerställa att framtidens branscher och yrken har en jämställd struktur. Nu riskerar vi att se den positiva trenden vända.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *