Framtidens arbetsplats

Publicerad i Dagens Industri den 5 september, 2016

Mitt företag erbjuder inte en anställning med en tillhörande arbetsplats. Hos oss finns inte en grandios entré med vårt företags logotyp. Istället delar vi kontor med med en myriad av andra som alla arbetar i olika kreativa konstellationer. I de gemensamma ytorna finns ingen bestämd plats att sitta på, men ett aktivt kunskapsutbyte och en social tillhörighet.

Allt fler väljer att lämna det traditionella kontoret. Under år 2016 beräknas 10,000 nya coworking-kontor öppnas globalt och många av dessa i Sverige. 80 procent av befintliga medlemmar i delade kontor vittnar om ett förbättrat affärsnätverk och 75 procent uttrycker att de har blivit mer produktiva. Detta stöds av forskning publicerad i Harvard Business Review som visar att så kallad “collision rate”, dvs hur ofta du springer in i en person som bidrar till ditt arbete, är direkt korrelerad med högre innovationstakt, bättre problemlösningsförmåga och mer nöjda medarbetare. E-handelssajten Zappos har antalet sannolika interaktioner mellan medarbetare per timme som en KPI.

Genom åren har arbetssätt såväl som arbetsverktyg förändrats radikalt. Många av företagets kritiska kompetenser är helt nya och hierarkierna plattas till. Deloitte uppskattar att ungefär en fjärdedel av alla organisationslager har försvunnit. Däremot har arbetsplatsens utformning inte förändrats i samma takt.

Delade kontorsytor lockade till en början främst frilansare och start-ups, men attraktionskraften sprider sig. På Amazons nya campus i Seattle är bottenvåningen en coworking-yta. Sociala medier-konsulten Buffer har avyttrat sina befintliga kontor och låter de anställda distansarbeta på coworking spaces. AT&T har skapat Foundry, ett nätvderk av R&D-center där de egna ingenjörerna jobbar sida vid sida med externa talanger och Airbnb har ett av sina konferensrum öppet för vem som helst att boka.

Unga talanger prioriterar spännande arbetsmiljöer, nytänkande arbetssätt och meningsfulla utmaningar framför traditionella titlar och statusmarkörer. Enligt Universum ser över 70 procent av millennials sig själva som entreprenörer och nio av tio värderar flexibilitet högt vid val av arbete. En stor majoritet av kunskapsarbetare skulle lämna sitt jobb om de kunde hitta en likvärdig utmaning med en mer flexibel lösning avseende arbetstid och arbetsplats. Traditionella anställningar ser ut att minska i betydelse och därmed även traditionella arbetsplatser. Flera av Silicon Valleys mest hypade start-ups, såsom HipChat, Podio och Nomad Desk, är mjukvaruverktyg för flexibla kontor och komplexa samarbetsnätverk. Matchningssajten Upwork har 10 miljoner frilansare från 180 länder i sin databas. Varje år konkurrerar de om 3 miljoner uppdrag. McKinsey uppskattar att inom 10 år kommer 540 miljoner människor att arbeta utifrån liknande plattformar.

I den digitala tjänsteekonomin ligger makten hos individerna. Vad kan då mer traditionella företag göra för att bibehålla sin attraktionskraft? Google och Apple, som båda dedikerat mycket tankemöda på talangattraktivitet, satsar enorma resurser på nytänkande huvudkontor. De har en stark tro på fysiska miljöer som stödjer relationsbyggande och krossfunktionella team och de gör allt för att manifestera sina värderingar. Morgondagens arbetsplats måste spegla individernas digitala livsstil, exponera dem för olika typer av expertis, och accelerera deras inlärning genom nya intryck. Det räcker inte med att vara det mest attraktiva bland företag, det gäller att konkurrera med alternativet att vara sin egen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *