En bättre värld

Publicerad i Dagens Industri den 25 mars 2014

“Världen behöver vd:ar som snäser av kortsiktiga ägare”

Jag lyssnar till en livlig debatt mellan ledande riskkapitalister i Silicon Valley. Deras besvikelse över innovationskraften hos nästa generations start-ups är en aning förvånande. ”Vi sökte affärsidéerna som skulle förändra världen men vi fick 140 tecken.”
I en Twitter- och Instagram-era har de stött affärsidéer som sprids snabbt som vinden, utan friktion. Inkrementella, det vill säga stegvisa, innovationer
har hyllats och hypats, såsom Vine, SnapChat och WhatsApp.
Samtidigt är mänsklighetens utmaningar kända. Klimatet förändras, i många städer går luften inte att andas, vi blir tjocka av socker, utbildning är en lyxvara och vi kommer nästan alla att drabbas av demens eller cancer om vi lever tillräckligt länge. Inkrementella innovationer löser inte dessa exponentiella problem.
Enligt Atul Gawande, professor i folkhälsa på Harvard, tenderar allvarliga utmaningar att negligeras när de är osynliga i individens vardag, trots att de får katastrofal inverkan över tid. Historien visar att stora vetenskapliga genombrott, såsom jetmotorer och radarteknik, ofta sker i krigstider, där stora problem måste lösas med samlade resurser, vild kreativitet och akut känsla. Dagens utmaningar är stora som i krigstider och tekniska resurser finns tillgängliga, men den akuta känslan verkar saknas.
Små nyskapande företag tenderar att sakna medel till långsiktigt agerande. Stora företag brister i revolutionerande innovationskraft. Statliga initiativ vill visa resultat till nästa val. Akademin tänker långsiktigt men har inte rollen att förverkliga sina idéer.
När Apples investeringar i långsiktigt hållbara lösningar kritiseras på bolagsstämman är vd:n Tim Cooks svar på tal befriande. Han argumenterar att framgång och ekonomiskt värde skapas även i icke vinstdrivande satsningar med de kraftfulla orden: “Jag bryr mig inte om den jäkla avkastningen. Vi vill lämna världen bättre än när vi kom”.

Lika imponerande är ambitionen hos Googles X-enhet som har till uppgift att lösa storskaliga utmaningar med bland annat självkörande bilar, datorglasögon och wifi i luftballonger.
Astro Teller, chef för satsningen, säger: ”Fokusera inte på att bli 10 procent bättre. Du fastnar i befintliga förutsättningar och liknande lösningar som konkurrenterna. Öppna sinnet för att bli tio gånger bättre och du kan snubbla över förvånansvärt enkla och revolutionerande idéer.”
Men Apple och Google är två undantag som dessutom är obscent lönsamma globala jättar och kan kosta på sig att utmana investerarkollektivet.
Resten av världens företag utvärderas oftast i förhållande till sina konkurrenter, likt referat från ett sportevenemang. Inkrementell innovation ger små steg framåt. Men mänsklighetens stora utmaningar kräver större kliv än så, och kanske även att fler vd:ar som likt Cook snäser av kortsiktiga ägare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *