Den smartaste anställda är en AI bot

Publicerad i Dagens Industri den 16 juni 2017

I den välkända scenen från filmen Her slås Joaquin Phoenix förhållande till den artificiella intelligens-roboten Samantha i spillror när han inser att det inte var en unik relation, utan en dialog med en bot som simultant samtalade med 8 316 andra personer. De leende virtuella robotarna som i dag möter oss konsumenter i allt fler kundtjänster på onlinebanker och e-handelsbolag är visserligen inte lika smarta och vältaliga som Samantha, men precis som i filmen förväntas de simultant kunna hålla i mängder av olika konversationer och utföra lika många uppgifter.

En AI bot är en slags dialogrobot som imiterar konversationer med människor genom att använda artificiell intelligens. De är byggda för att svara på frågor, se mönster som inte är uppenbara för människan och lära sig av interaktionen för att hela tiden bli mer intelligenta. Men vad händer när en AI bot inte bara fungerar som kundtjänst, utan flyttar in i organisationen och blir företagets smartaste anställda? En gigantisk hjärna som simultant hanterar allt från försäljningsarbete och ekonomirapportering till produktplanering. Precis som i filmen Her, kommer medarbetarna att ha samtal med företagets smarta AI-hjärna. Gartner uppskattar att inom två år kommer vårt mänskliga språk att vara det huvudsakliga gränssnittet i alla nya informationshanteringssystem.

När allt fler yrken är beroende av stora mängder snabbföränderlig information, översätter AI boten komplicerade tabeller och databaser för att ge omedelbara svar på alla medarbetares direkta frågor. Dessutom blir AI botarna medarbetarnas bästa guide genom komplexa beslutsprocesser.

Vi vill gärna se beslutsfattande som en djupt mänsklig kompetens, men kanske kan artificiell intelligens bättre än människan analysera stora mängder ny kunskap, dra snabba slutsatser, göra sakliga utvärderingar av alternativa lösningar samt väga olika intressenters behov mot varandra för att skapa genomtänkta kompromisser. Lägg till det botens förmåga att simultant föra resonemang med olika expertkällor som ger fler perspektiv. AI boten kan fungera som en automatisk upplysningscentral för mängder av komplicerade frågeställningar tvärs över företagets enheter och informationssilos. Det kanske inte är en så dum idé med en AI bot i ledningsgruppen eller styrelsen trots allt.

The Economist Intelligence Unit uppger att 75 procent av alla företag kommer att implementera AI-lösningar inom de närmaste 3 åren. Det finns en stor effektiviseringspotential när ekonomiavdelningen kan lämna automatiska rekommendationer så fort ny relevant finansiell data dyker upp, projektkontoret kan låta AI boten sköta all planering och HR-avdelningens administrativa process kan översättas till en frågor och svar-bot som agerar enligt medarbetarnas specifika behov.

Vi kommer att föra en dialog med maskinerna som liknar det sätt vi i dag samtalar med våra medarbetare och chefer. Om Joaquin Phoenix hade sin Samantha, kan varje individ snart föra en intelligent konversation på väg in till jobbet med en bot som förbereder dagens uppgifter och ger rekommendationer inför kommande beslut. I teorin skulle samma AI bot i framtiden, utan en mänsklig mellanhand, simultant kunna sköta kundtjänsten samtidigt som den har utvecklingssamtal med relevanta anställda för att förbättra kundmötet, ger input från kunderna till produktutvecklingsenheten och presenterar finansiell påverkan av ett förnyat produktprogram till ledningsgruppen – utan att en enda gång behöva lämna någon av konversationstrådarna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *