Datanörden är framtidens tjejyrke

Publicerad i Dagens Industri den 20 maj 2014

Varje lördag hämtar jag min tioåriga son på Kosmosklubbens fantastiska robotskola. En ideell kreativ verksamhet där mekanisk robotdesign möter programmering. Barnen skapar estetiskt tilltalande robotar som styrda av fjärrkontroller kan röra sig, kasta bollar och blinka. Det är en imponerande verksamhet som bara har ett enda fel. Det är endast killar som deltar.

Statistiken över sökande till höstens data- och IT-utbildningar vid högskolorna finns nu tillgänglig. Det är lika dyster läsning som vanligt. Sedan ett antal år ligger andelen kvinnliga förstahandssökande på en fjärdedel, utan förbättring i sikte. På huvudutbildningen civilingenjörsprogrammet inom datateknik, är det än färre kvinnliga förstahandssökande inför hösten 2014: Chalmers 10%, Luleå 6%, KTH 13%. Enligt UNESCO är situationen likartad i hela västvärlden. I vissa länder går utvecklingen till och med bakåt.

Mängder av arbetsmarknadsrapporter visar att framtidsyrkena finns inom IT. Varför söker sig inte fler tjejer till teknikområdet där tunga tekniska utvecklarroller leder till inflytande och karriär och varför ser vi inte ens en positiv utveckling? Enligt en undersökning av Skill handlar det inte om ett bristande teknikintresse hos tjejer, utan om ren okunnighet om IT-branschen och att det inte ingår i självbilden att ”hålla på med IT”.

Kanske behöver teknik en ny varumärkesstrategi. Bilden av ingenjören är en grå industriman alternativt en ohälsosam datanörd i en mörk källare med pizza och burkläsk. För att locka ett mer jämställt flöde av individer krävs kunskap om vilken kreativ, nyskapande och världsförbättrande värld tekniken erbjuder och nya förebilder.

Jag har länge arbetat med tekniska utvecklingsprojekt, med olika digitala konsultbyråer och deltagit i mängder av internationella tech-konferenser där framtidens ledare och entreprenörer möts. Situationen är alltid densamma. Den manliga dominansen är värre än i börsbolagens styrelserum.

Bransch efter bransch, inklusive vård, infrastruktur och skola digitaliseras snabbt. Våra förändrade konsumentbeteenden styrs helt av teknisk utveckling. Konsekvensen av bristen på tjejer i tekniska yrken är att vi skapar morgondagens samhälle med manlig kompetens och manliga värderingar.

De som bryr sig om jämställdhetsfrågor borde vara ute och slåss för fler tjejer i techvärlden. Det finns flera lovvärda initiativ som GeekGirls, Tech eq och Women in Tech. Men det behövs så mycket mer. Vi måste få våra begåvade och drivna unga tjejer att satsa på en ingenjörsexamen. Där finns framtidens makt och de mest spännande jobben. Och framtiden behöver tjejerna.

Och till alla fantastiska föräldrar som vill ha ett mer jämställt samhälle och framgångsrika döttrar, sätt era tjejer i robotskola och introducera dem tidigt till teknikens kreativa värld. Min dotter är redan anmäld.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *