Bilismen på väg att bli frånåkt

Publicerad i Dagens Industri den 25 februari 2014

I hela västvärlden sjunker andelen nya bilförare. I bilkörandets förlovade land, USA är minskningen dramatisk. Enligt Federal Highway Administration hade 83 procent av alla amerikaner under 24 år körkort 1983. I dag är det mindre än 65 procent. Samma utveckling ser man i Tyskland, England, Australien och Sverige.
Bilens roll i centrum av ungdomskulturen är i dag överspelad. Dagens unga bryr sig mer om vad sociala medier-vänner tycker om deras livsstil än vad grannarna säger om bilen.
Flera studier visar att högt internetanvändande i ett land innebär lågt bilanvändande. De som kallas digital natives har hellre access till produkter och tjänster än äger dem. De ser bilen som ett onödigt problem som komplicerar livet.
Det totala antalet körda kilometer per person planade ut 2004 i hela västvärlden, för att sedan sjunka varje år från och med 2007.
Bilen som färdmedel är alltså ifrågasatt från konsumenthåll, redan innan vi har sett full effekt av Skype, e-handel och digitaliserade tjänster som ersätter fysiska besök i videobutiken, på bankkontor och sjukhus. I den digitala vardagen är frihet möjligheten att googla, facebooka och kolla instagram på färden, inte att sitta fastlåst bakom en bilratt.

Ytterligare en anledning till minskad bilkörning är att 85 procent av västvärldens befolkning förväntas bo i större städer 2050, enligt OECD. Ett flertal undersökningar visar att när städerna blir för stora och bilresandet tar mer än 60 minuter per dag – då tröttnar vi och söker alternativ närmare vårt hem. Så klart spelar även ett högre engagemang för miljöfrågor in.

Runt om i världen pågår spännande projekt för att bygga framtidens stad. The Great City i Chengdu, Kina kommer att husera 80 000 nya invånare i en bilfri innerstadskärna. Vauban i Tyskland är redan helt bilfritt och i Masdar, Förenade Arabemiraten ska 50 000 människor leva CO2-neutralt utan bilar. Gemensamt för projekten är att de innehåller en levande stadskärna där allt går att nå till fots inom 15 minuter. Varor beställs genom e-handel och levereras in på nyutvecklade monorails, eller via drönare. I USA pratar man om “smart growth communities”, som inkluderar en mix av boende, restauranger, bekvämligheter och arbetsplatser på gångavstånd från bostaden.

Men vad gör vi då i Sverige? Enligt HUI har vi fördubblat antalet köpcentrum under de senaste 15 åren, och de flesta når man med bil. Sverige har nästintill dubbelt så stor köpcentrumyta per invånare som övriga länder i Västeuropa.

En mängd tecken i tiden visar alltså att konsumenter som vallfärdar till shoppingpalats på en bilfärds avstånd tillhör gårdagens samhälle. Även i Sverige kör vi mindre bil och även här kommer morgondagens stadsinvånare hellre vilja ha en bilfri levande lokal upplevelse där allt finns inom femton minuters gångavstånd.
Kommer alla kvadratmeter shoppinggallerior vi har byggt, långt utanför staden där vi lever, att gapa tomma i framtiden?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *