Monthly Archives: September 2014

We are racing away from cars

All over the western world, the number of new driving licenses is decreasing. The decline is dramatic the US, the holy country of car driving, According to Federal Highway Administration, 83% of all Americans (between 16-24) had a driving license in 1983. Today it is less then 65%. The same development is true in Germany, Great Britain, Australia and Sweden.

The role of the car in youth culture is passé. It is more important what social media friends think about your lifestyle than what you neighbors say about your car. A number of studies prove that high usage of internet leads to lower usage of cars. Digital natives prefer access to products and services, rather than owning objects. They regard the car as an unnecessary problem, only bringing complexity to daily life.

In 2004, the total number of kilometers driven per person flattened out, to start a declining trend since 2007. The car as a mode of transportation is consequently questioned even before there is a full-blown effect of video conferencing, e-commerce, digitalized banking and hospital services, all replacing physical visits (where you may need your car). In the digital daily life, it seems like freedom will be to use google, facebook or instagram on your journey, not being locked behind a car wheel.

What makes a nation innovative?

In international innovation rankings, the Nordic countries generally score in a top position. Sweden, for example, ranks number one in the EU Innovation Scoreboard and number two in Global Innovation Index as well as the World Bank Innovation Rank.

But if you dig deeper, you will soon find that a lot of the top performing nations, including Sweden, is strong when it comes to input to innovation – but not innovation that is commercialized or launched in any market. If a country spends a lot on R&D and innovation infrastructure, the ranking position improves but the commercial output can still be pretty low. There is also a difference between countries focusing on imitation compared to cutting-edge innovations. Imitation has been the path for developing countries, but lately a feature of European countries as well.

Maybe it is time to focus a bit more on the input-output level, the number start-ups, jobs, new products and services in the market per invested R&D dollar.

Top performing countries when measuring input-output levels are Israel, South Korea and the US. What’s common among them is an active national innovation agenda among politicians with strategic focus areas and prioritized market opportunities – and innovation is a defined area of responsibility included in politicians’ job descriptions. Another common denominator is universities with cutting-edge education and research, with distinct target areas and increased competitive strength as a result. Finally, they have built strong clusters around big corporations and the eco-system results in new start-ups building new commercial value. Strong clusters are of special interest as spin-offs from big corporations generally have a stronger growth than other start-ups.

A top position in an international innovation ranking may not be the answer. Innovation input without a market will not lead to international success. Innovation needs to be a top priority for national governments to build innovation and technology strategies, prioritize investments in strategic focus areas, research and clusters – and to make sure to support R&D investments that at the end of the day will be delivered to the market.

I världens mest innovativa land är det långt till de kommersiella lösningarna

Publicerad i Dagens Industri den 2 september 2014

200 journalister från hela världen var i förra veckan inbjudna till ett seminarium i Stockholm om Sverige, landet med ”ett av världens mest kreativa och entreprenöriella samhällsklimat”.

Utgångspunkten var de internationella mätningar av innovationskraft där Sverige under flera år har haft en topposition. Sverige rankas på första plats i EU:s Innovation Scoreboard och på andra plats i Global Innovation Index likväl som i Världsbankens Innovation Rank.

Visst ska vi vara stolta över placeringarna, men under ytan av framgång ser man att Sveriges främsta styrka är input till innovation – inte innovation som når en marknad. Sverige är världsledande i att möjliggöra innovationer genom stora investeringar i forskning och utveckling (FoU).När det gäller förhållandet mellan investerade kronor och realiserade affärsidéer är Sverige däremot bland de sämsta i klassen. Vi missar alltså den egentliga innebörden av innovation: att investerade pengar i FoU kommersialiseras eller på annat sätt finns i användning.

I slutet av seminariet ställer så en japansk journalist frågan “det som främst förknippas med Sverige är Volvo och Abba, är det verkligen så framtidsinriktat”?

Hur gärna vi än vill tro på svenska innovationsunder finns det anledning att undra varför endast 4-5 procent av alla svenskar är engagerade i nyföretagande, en relativt låg grad av entreprenörskap. Än mer oroväckande är att allt fler entreprenörer enligt forskningsrapporten Det innovativa Sverige inriktar sig på imitation snarare än innovation. Forskningen visar att kvaliteten därmed sjunker på de affärsmöjligheter entreprenörerna exploaterar. Enligt GEs innovationsindex har dessutom Sveriges företagsledningar förvånansvärt låg tilltro till innovation och nya affärsmodeller som en förutsättning för långsiktig prestation.

Vad kan vi då lära oss av länder som har högre verkningsgrad, fler realiserade affärsidéer per investerad krona, såsom Israel, Sydkorea och USA? De har en mer aktiv innovationspolitik med strategiska val av prioriterade marknadsmöjligheter och tydligt ansvar hos utvalda politiker. De har fokuserade spjutspetsuniversitet samt starka kluster kring stora företag där överspillningseffekter leder till nya entreprenörer som skapar kommersiella värden.

Starka kluster är särskilt intressant för Sverige som har en hög koncentration av stora företag med stora FoU-satsningar. Det borde ge goda möjligheter till så kallade avknoppningsföretag, spinoffs från företag som startas av tidigare anställda. Avknoppningsföretag har ofta högre tillväxt än andra nystartade företag.

Ett antal studier visar alltså att Sverige är ett av världens mest innovativa länder. Vi kan inte längre vara mediokra på att finna en marknad för våra innovativa tillgångar. Det är dags för ett vassare innovationsklimat i Sverige.