Monthly Archives: May 2014

Retail 2.0

It is a bit fascinating to think about all possibilities next generation of retail stores are facing. When blending the brick and mortar experience with mobile functionality and big data tools, some really exciting contextual and personalized concepts may appear.

Using technology as iBeacon, consumer engagement will be enhanced and real-time conversations between brands, retailers and consumers will start to happen. (iBeacon is a technology developed by Apple and built into its operating systems and iPhones since 2013. If you need further explanation of the iBeacon technology, check out this video.) According to the Washington Post, iBeachon may “change the world forever”. That may sound like a bit too much, but when businesses set up transmitters which can tell nearby smartphones of their presence, combining them with the right software, it opens up a massive number of possibilities. Shops could send customers special offers for goods they are walking past, deliver pre-ordered items for pickup the minute someone comes through the door or use personal shopping lists to remind consumers about crabs when they are standing at the fish counter, cinnamon buns at the bakery.

And think about all the other venues where the experience could include some more magic: theme parks, concert venues and stadiums, as well as restaurants.

As an additional opportunity, media companies can follow up the shopping experience with guides, interior design ideas, travel stories, food recipes, sports news etc with re-targeting at all these venues.

Living With a Robot

Published in Dagens Industri (Sweden) April 8, 2014

I am completely fascinated by robots now stepping out of the factories and entering into schools, hospitals and elderly care clinics. These service bots, with sensors as senses, seem to be better at being human than humans themselves. Tests conducted by Lego Learning Institute conclude that children who have temporary robot parents consider their new tin friends to be more attentive, patient and better listeners. In similar experiments in elderly care, patients feel better and less lonely thanks to robots. South Korean kids learn better English from robots and Google’s self-driving cars have soon been driving 500,000 km without any major accident.

In the way industrial large-scale computers became everyone’s mobile phone, we are getting closer to a future where robots are not only replacing industrial blue-collar work, but also becoming frequent in the service industry. In 2013, there were around 1.2M robots in the world. According to The Economist, sales of service robots are increasing with 25-30% per year, whereas sales of industrial robots have stagnated at a 5% yoy growth.

And development is fast. Google’s investment in eight robot companies during 2013 is fascinating. I can’t stop watching the Cheeta video, a cat-like robot running faster than Usain Bolt. In South Korea, 60% of preschools have access to robots as teachers and in Japan, an exoskeleton suit is tested to help elderly care for themselves. Soft toys, as the robot seal Paro, are used to keep elderly company and mobile screens on robotlike bodies are teleporting doctors to private homes.

The experiments in health care, schools and elderly care are delivering better result the more human the robots appear. Human looks and behavior increase trust from children as well as for elderly. They are offered a 2.0 version of parents or care personnel, exceeding human shortcomings with infinite encouragement, directional information and patience. Our faith in robots may seem strange, but consumers are gradually becoming more confident to trust machine advice, thanks to innovations such as iPhone’s Siri and cars automatically executing parallel parking.

Ray Kurtzweil, Google’s expert on artificial intelligence, claims that within 15 years, robots will be smarter than humans – even measuring EQ. Before that happens, it is about time for us to define the services we would like robots to take over, services previously impossible to execute and perhaps most importantly, services we for ethic reasons should keep robot hands away from. Because if Mr. Kurtweil is right, which he has proven to be many times before, robots will soon manage everything humans can do. Only better.

Var utbildas morgondagens ledare?

Publicerad i Dagens Industri den 29 april 2014

“Nya tider kräver ny kompetens”

Länge har näringslivet sett civilekonomutbildningarna som landets främsta chefsförsörjare. Länge har också kursplanerna sett relativt oförändrade ut, trots att näringslivet har nya frågor på agendan och trots förändrade omvärldskrav. När svenska företagsledare får definiera sina högst prioriterade framtidsutmaningar är svaret teknikutveckling, hållbarhetsfrågor och talent management. Om morgondagens affärsutvecklingsprocesser, investeringsbeslut och marknadsföringsfrågor alla involverar teknik- och hållbarhetsfrågor krävs en kompetensväxling. Men dagens nyutbildade civilekonomer möter marknaden rustade med en relativt smal uppsättning traditionella ämnesområden som kretsar kring redovisning, finansiering och marknadsföring – och de saknar utbildning i hållbarhet och teknikdriven affärsutveckling.

Det är anmärkningsvärt att de svenska ekonomutbildningarna saknas på Europas topp-20-lista och enligt Financial Times platsar endast en bland de 75 främsta. På universiteten diskuteras utbildning främst i en nationell kontext och med allt lägre prioritet i förhållande till forskningen. Enligt studentkårernas utbildningsbevakning har den svenska ekonomutbildningen drygt hälften så många lärarledda timmar per vecka som ett internationellt genomsnitt. När SNS jämför de högt rankade amerikanska universiteten Stanford och Berkeley med svenska Lund och Uppsala är slutsatsen att de amerikanska universiteten prioriterar utbildningen och endast lägger 30 procent av sin totala budget på forskning. De svenska lägger 70 procent på forskning och nedprioriterar utbildning. Utbildning verkar ha kommit i kläm när universiteten blir allt mer forskningsinriktade.

Den röda tråden i internationella seminarier om framtidens ekonomutbildning är kraven på teknik samt humanistiska ämnen som miljö, etik och talent management. Vid Harvard har utbildningen av ekonomer förändrats väsentligt under de senaste åren och vid ungefär 80 procent av USAs universitet kräver man nu en kurs i etik för att ta ut sin ekonomexamen. Vid sydostasiatiska ekonomutbildningar ingår socialt ansvarstagande och teknik i kursplanen. Nya tider kräver anpassade kompetenser och nya tider eliminerar behovet av gamla kompetenser. När University of Oxford presenterar en lista på vilka yrken som i framtiden kan ersättas av robotar kommer revisorn högt på listan.

Civilekonomprogrammet är en av landets största utbildningar med 35 000 studenter som alla förtjänar ett mer relevant resultat av sina nedlagda år och sammanlagda studieskulder. Nytänkande och innovationskraft är avgörande för svenska företag i internationell konkurrens, men hur ska kompetensväxlingen ske om inte nyrekryterade talanger bidrar med utbildning som inkluderar morgondagens framgångsfaktorer?

Att leva med en robot

Publicerad i Dagens Industri den 8 april 2014

Robotarna kliver nu ut från fabrikerna och rätt in i vård, skola och omsorg. Så kallade tjänsterobotar, vars sensorer fungerar som sinnen, är emellanåt bättre på att vara människor än vi människor är själva. I tester utförda av Lego Learning Institute får barn ha robotar som tillfälliga föräldrar och upplever att de nya plåtkamraterna är mer tålmodiga och bättre lyssnare. I liknande experiment i äldreomsorgen blir patienter på bättre humör och känner sig mindre ensamma tack vare robotar. Sydkoreanska barn lär sig bättre engelska av robotar och Googles självkörande bilar har nu kört 50000 mil utan någon allvarlig olycka.

Ungefär som industriella stordatorer blev till var och ens mobiltelefon närmar vi oss en framtid där robotar inte bara ersätter monotont arbete i industrin utan också blir allt mer vanliga i tjänstesektorn. 2013 fanns det ungefär 1,2 miljoner robotar i världen. Enligt The Economist ökar försäljningen av tjänsterobotar med 25-30 procent per år medan försäljningen av industriella robotar har stagnerat.

Och utvecklingen går snabbt. Google investerade under 2013 i inte mindre än åtta olika start-ups som utvecklar tjänsterobotar. Ett av företagen, Boston Dynamics, har byggt en kattliknande robot som springer snabbare än Usain Bolt och en annan terränggående som kan bära packning på 150 kilo. I Sydkorea har 60 procent av landets förskolor tillgång till robotar som lärare och i japansk äldreomsorg testas en robotdräkt som förstärker varje muskelrörelse hos äldre, vilket gör det lättare att kliva upp ur sängen och lyfta tunga föremål. Mjukdjur, som robothunden Aibo, används för ge äldre sällskap och mobila skärmar på robotliknande kroppar teleporterar läkare till hemmen.

Försöken i vård, skola och omsorg faller bättre ut ju mer mänskliga robotarna ser ut och beter sig. Det ökar markant tilliten hos såväl barn som äldre. De erbjuds en version 2.0 av föräldrar eller vårdpersonal som överträffar mänskliga tillkortakommanden med oändlig uppmuntran, vägledande information och tålamod. Det kan tyckas märkligt med tillit till robotar men konsumenter tar hela tiden små steg närmare ett förtroende för maskiners råd tack vare innovationer som Siri, iPhones digitala assistent, och bilar som automatiskt fixar en trång fickparkering.

Ray Kurtzweil, Googles expert på artificiell intelligens, påstår att om femton år är robotar smartare än människor – även när det gäller EQ. Innan dess är det hög tid att fundera över vilka tjänster vi gladeligen lämnar över till robotar, vilka tidigare omöjliga tjänster robotar kan utföra och, inte minst, vilka tjänster vi av etiska skäl borde hålla robothänder borta ifrån. För att om Kurzweil får rätt, kommer robotar snart att klara av allt som människor klarar av. Fast bättre.

En bättre värld

Publicerad i Dagens Industri den 25 mars 2014

“Världen behöver vd:ar som snäser av kortsiktiga ägare”

Jag lyssnar till en livlig debatt mellan ledande riskkapitalister i Silicon Valley. Deras besvikelse över innovationskraften hos nästa generations start-ups är en aning förvånande. ”Vi sökte affärsidéerna som skulle förändra världen men vi fick 140 tecken.”
I en Twitter- och Instagram-era har de stött affärsidéer som sprids snabbt som vinden, utan friktion. Inkrementella, det vill säga stegvisa, innovationer
har hyllats och hypats, såsom Vine, SnapChat och WhatsApp.
Samtidigt är mänsklighetens utmaningar kända. Klimatet förändras, i många städer går luften inte att andas, vi blir tjocka av socker, utbildning är en lyxvara och vi kommer nästan alla att drabbas av demens eller cancer om vi lever tillräckligt länge. Inkrementella innovationer löser inte dessa exponentiella problem.
Enligt Atul Gawande, professor i folkhälsa på Harvard, tenderar allvarliga utmaningar att negligeras när de är osynliga i individens vardag, trots att de får katastrofal inverkan över tid. Historien visar att stora vetenskapliga genombrott, såsom jetmotorer och radarteknik, ofta sker i krigstider, där stora problem måste lösas med samlade resurser, vild kreativitet och akut känsla. Dagens utmaningar är stora som i krigstider och tekniska resurser finns tillgängliga, men den akuta känslan verkar saknas.
Små nyskapande företag tenderar att sakna medel till långsiktigt agerande. Stora företag brister i revolutionerande innovationskraft. Statliga initiativ vill visa resultat till nästa val. Akademin tänker långsiktigt men har inte rollen att förverkliga sina idéer.
När Apples investeringar i långsiktigt hållbara lösningar kritiseras på bolagsstämman är vd:n Tim Cooks svar på tal befriande. Han argumenterar att framgång och ekonomiskt värde skapas även i icke vinstdrivande satsningar med de kraftfulla orden: “Jag bryr mig inte om den jäkla avkastningen. Vi vill lämna världen bättre än när vi kom”.

Lika imponerande är ambitionen hos Googles X-enhet som har till uppgift att lösa storskaliga utmaningar med bland annat självkörande bilar, datorglasögon och wifi i luftballonger.
Astro Teller, chef för satsningen, säger: ”Fokusera inte på att bli 10 procent bättre. Du fastnar i befintliga förutsättningar och liknande lösningar som konkurrenterna. Öppna sinnet för att bli tio gånger bättre och du kan snubbla över förvånansvärt enkla och revolutionerande idéer.”
Men Apple och Google är två undantag som dessutom är obscent lönsamma globala jättar och kan kosta på sig att utmana investerarkollektivet.
Resten av världens företag utvärderas oftast i förhållande till sina konkurrenter, likt referat från ett sportevenemang. Inkrementell innovation ger små steg framåt. Men mänsklighetens stora utmaningar kräver större kliv än så, och kanske även att fler vd:ar som likt Cook snäser av kortsiktiga ägare.

Bilismen på väg att bli frånåkt

Publicerad i Dagens Industri den 25 februari 2014

I hela västvärlden sjunker andelen nya bilförare. I bilkörandets förlovade land, USA är minskningen dramatisk. Enligt Federal Highway Administration hade 83 procent av alla amerikaner under 24 år körkort 1983. I dag är det mindre än 65 procent. Samma utveckling ser man i Tyskland, England, Australien och Sverige.
Bilens roll i centrum av ungdomskulturen är i dag överspelad. Dagens unga bryr sig mer om vad sociala medier-vänner tycker om deras livsstil än vad grannarna säger om bilen.
Flera studier visar att högt internetanvändande i ett land innebär lågt bilanvändande. De som kallas digital natives har hellre access till produkter och tjänster än äger dem. De ser bilen som ett onödigt problem som komplicerar livet.
Det totala antalet körda kilometer per person planade ut 2004 i hela västvärlden, för att sedan sjunka varje år från och med 2007.
Bilen som färdmedel är alltså ifrågasatt från konsumenthåll, redan innan vi har sett full effekt av Skype, e-handel och digitaliserade tjänster som ersätter fysiska besök i videobutiken, på bankkontor och sjukhus. I den digitala vardagen är frihet möjligheten att googla, facebooka och kolla instagram på färden, inte att sitta fastlåst bakom en bilratt.

Ytterligare en anledning till minskad bilkörning är att 85 procent av västvärldens befolkning förväntas bo i större städer 2050, enligt OECD. Ett flertal undersökningar visar att när städerna blir för stora och bilresandet tar mer än 60 minuter per dag – då tröttnar vi och söker alternativ närmare vårt hem. Så klart spelar även ett högre engagemang för miljöfrågor in.

Runt om i världen pågår spännande projekt för att bygga framtidens stad. The Great City i Chengdu, Kina kommer att husera 80 000 nya invånare i en bilfri innerstadskärna. Vauban i Tyskland är redan helt bilfritt och i Masdar, Förenade Arabemiraten ska 50 000 människor leva CO2-neutralt utan bilar. Gemensamt för projekten är att de innehåller en levande stadskärna där allt går att nå till fots inom 15 minuter. Varor beställs genom e-handel och levereras in på nyutvecklade monorails, eller via drönare. I USA pratar man om “smart growth communities”, som inkluderar en mix av boende, restauranger, bekvämligheter och arbetsplatser på gångavstånd från bostaden.

Men vad gör vi då i Sverige? Enligt HUI har vi fördubblat antalet köpcentrum under de senaste 15 åren, och de flesta når man med bil. Sverige har nästintill dubbelt så stor köpcentrumyta per invånare som övriga länder i Västeuropa.

En mängd tecken i tiden visar alltså att konsumenter som vallfärdar till shoppingpalats på en bilfärds avstånd tillhör gårdagens samhälle. Även i Sverige kör vi mindre bil och även här kommer morgondagens stadsinvånare hellre vilja ha en bilfri levande lokal upplevelse där allt finns inom femton minuters gångavstånd.
Kommer alla kvadratmeter shoppinggallerior vi har byggt, långt utanför staden där vi lever, att gapa tomma i framtiden?

3D-skrivarna ger kraft åt nytt Ebay

Publicerad i Dagens Industri den 4 februari 2014

I år kommer cirka 100,000 nya fabriker att öppnas runt om i världen. Så många konsumenter förväntas köpa en 3D-skrivare under 2014. Med billigare och bättre 3D-skrivare förflyttas produktionsresurser till hemmen. Precis som videokameror i våra mobiltelefoner, WordPress och internet möjliggjort för miljontals människor att själva producera och distribuera digitalt medieinnehåll.

När kreativa talanger får tillgång till 3D-minifabriker, kommer de att tillverka mängder av unika objekt som säljs på globala marknadsplatser där privatpersoner gör transaktioner utan mellanhänder. Minifabrikerna har hela sin värdekedja på plats. Mjukvara för design är enkelt tillgänglig online, produktionen sker genom 3D-skrivare, globala kommunikations- och distributionsresurser finns via Facebook, eBay och Etsy. Etsy, där privatpersoner säljer egentillverkade produkter, omsätter redan $1 miljard med 25 miljoner medlemmar. Detta innan 3D-skrivarnas intåg.

Men blir det inte en gigantisk krims-krams-loppmarknad? Till en början kommer det att handla om personligt designade vardagsobjekt, såsom konst, smycken, inredningsprodukter – och chokladpraliner (det finns nu 3D-skrivare som kan skriva ut i choklad). Precis som medieaktörer fnyste åt bloggare för tio år sedan och fällde föraktfulla kommentarer om ”amatörskateboardfilmer” på YouTube, kommer säkert många företag som tillverkar såväl som säljer konsumtionsprodukter att skratta nedlåtande åt amatörernas vardagsobjekt. Men glöm inte att YouTube i dag har tusentals så kallade amatörer som tjänar sexsiffriga belopp per år (i dollar) på sina egenproducerade filmer. Bloggarna har tagit över en stor del av tidskriftsmarknaden, självpublicerade böcker har 30 procent av totalvolymen på Amazons e-bokhandel och AirBnB, där privatpersoner hyr ut rum eller lägenheter, tar betydande marknadsandelar av hotellindustrin. Amatörernas samlade kraft har tidigare visat sig vara kapabel att utmana stora industrier, så förmodligen även denna gång.

3D-printing utnämndes nyligen av Goldman Sachs till en av åtta tekniker för företag att “do or die” men 3D-printing kommer inte bara att revolutionera tillverkningsindustrin. 3D-skrivare för konsumenter finns i dag tillgängliga från 5,000 kronor och sju av de femtio största amerikanska detaljhandelskedjorna kommer att erbjuda 3D-utskrifter i år, förutspår analysföretaget Gartner. En liknande utveckling som vi såg med internetcaféer innan trådlöst internet installerades i hemmen.

Förutom de framgångsrika privattillverkarna kommer de största intäktsströmmarna tillfalla de som tillhandahåller marknadsplatserna. Det amerikanska företaget Shapeways, ledande inom 3D-printing på konsumentmarknaden, har skapat en marknadsplattform där det redan finns fler än 14,000 butiker där individer säljer produkter utskrivna med 3D-teknik. Och i Shapeways kölvatten bubblar mängder av nya marknadsplatser för 3D-amatörerna.

3D-printing kommer att förändra hur vi skapar, förhåller oss till och införskaffar objekt. För vem vill köpa en likadan kaffekopp som alla andra, tillverkad av en identitetslös multinationell jätte, när det finns tillgång till unik design från spännande formgivare och konstnärer världen över?

Life After Mobile Phones

Published in Dagens Industri January 14, 2014

If the Mary Meeker statement, that people check their phones 150 times a day which is on average every 6th minute during our waken hours, is true, then our phones have become our preferred life companions. But how smart is the smart phone, really? Even though the iPhone revolutionized our daily lives at the time it was launched, it is still physically designed as a phone as we used to know it, only without buttons. When voice is less than 10% of our total smart phone usage, we need new digital interfaces to manage our health, our social lives and our news updates.

We now see the next generation of wearable technology including most functions we have gotten used to from our smart phones, and more. Small screens on sensors carried as glasses, bracelets and necklaces, directly on our skin.

Like science fiction heroes, we will use wearables to accomplish the impossible. Imagine listening to a conversation that takes place 30 meters from you, using intelligent headphones neutralizing background noise, giving you the opportunity to select what you want to amplify. And at the same time have all possible information about the people discussing with the help of small cameras in your glasses. If they would speak a foreign language, it would be translated in real time and displayed on your bracelet. You will be a super human. Improved and enforced in all possible ways.

During 2014 consumers, according to Gartner, will buy more than 40 million pieces of wearables. That is more than a 100% increase compared to 2013.

The technology used for wearables can be small and simple enough to fit in stickers, as the thin plasters produced by MC10 measuring body temperature and hydration levels. It is within the health segment the strongest growth of wearables is expected. New York-based Pixie Scientific has beta tested smart diapers with a QR-kod, tracking the child’s urine, watching for signs of urinary tract infection, dehydration and possible kidney disorders. Croatian IDerma has developed a teddy bear measuring children’s heart rate and blood pressure when hugged.

Communication and documentation is another exciting area. Sign Language Ring is a set of finger rings translating sign language to written words on a wrist display. The wearable, automatic life logging camera Clip from Swedish Narrative documents and systemizes the user’s life, snapping a picture every 30 seconds. Wearables are also expected to increase effectiveness at work places. Speaker’s notes in the presenter’s glasses, sensors measuring levels of bacteria on a doctor’s hands, floor plans live streamed to firemen running into buildings on fire. There are many use cases.

Hardware producers will have an interesting position in the wearable tech race. The smartest watch, the most connected piece of jewelry, and the plaster with the best functionality will be best sellers. When the world’s tech giants and a myriad of start-ups are getting ready for a wearable market, there will also be a number of business opportunities for anyone who can deliver content and services for wearable consumption. New ways of communicating and creating end user value will be needed when only a fast glance at a wearable screen is expected to deliver instant personalized and localized information.

Personally, I look forward to a time when it is unnecessary to open my bag 150 times per day to find my phone. It will make my life richer. And who doesn’t want to be a super hero?

Livet efter mobiltelefonen

Publicerad i Dagens Industri den 14 januari 2014

Mobiltelefonen är vår främsta livskamrat. 150 gånger per dag plockar vi fram den – i snitt var sjätte minut under vår vakna tid. Men hur smart är egentligen vår telefon? iPhone var revolutionerande när den lanserades men den är fysiskt utformad som en telefon att tala i, om än knapplös. Röstsamtal är i dag mindre än tio procent av telefonens totala användningstid. Är vi behov av nya digitala fönster för att sköta vår hälsa, vårt sociala liv och våra nyhetsuppdateringar?

Nästa generations tekniska lösningar finns redan tillgängliga. Alla funktioner vi har kommit att förvänta oss i våra smartphones, och mer därtill, kommer inom kort att finnas tillgängliga för vår kropp. Wearables, eller bärbar teknik, är sensorer med trådlös uppkoppling och små displayer som vi bär som glasögon, armband, halsband eller på huden.

Likt science fiction-hjältar kommer vi snart att kunna prestera det omöjliga. Tänk dig att lyssna på ett samtal som pågår 30 meter bort genom intelligenta hörlurar som neutraliserar bakgrundsljud och selektivt förstärker det du vill höra. Och att få all tänkbar information om personerna som konverserar, med hjälp av små kameror som sitter i dina glasögon. Talar de ett främmande språk översätts det i realtid till en textrad som blippar fram på ditt armband. Du blir en supermänniska, förbättrad på alla vis.

Under 2014 kommer det enligt analysinstitutet Gartner att säljas 40 miljoner wearables,  mer än dubbelt så många som under 2013.

Tekniken som används är nu så enkel att den får plats i små slit- och släng-klistermärken, som till exempel amerikanska MC10s tunna plåster som mäter kroppens temperatur och vätskebalans. Inom hälsokategorin förväntas snabbast tillväxt. Just nu betatestas blöjor av New York-baserade Pixie Scientific med en QR-kod som skickar signaler om substanser i bebisens urin till läkare såväl som oroliga föräldrar. Det kroatiska företaget IDerma har utvecklat en nallebjörn som när den bärs eller kramas av ett barn mäter hjärtfrekvens och blodtryck.

Kommunikation och dokumentation är ett annat spännande område. Sign Language Ring är fingerringar som i realtid översätter teckenspråk till en armbandsdisplay.  Svenska Narratives lilla kamera Clip, som fästs på kläderna, dokumenterar och systematiserar användarens liv genom en bild var 30:e sekund.

Bärbar teknologi förväntas också öka effektiviteten på arbetsplatser. Talmanus till föreläsares presentationer finns i glasögonen. Sensorer mäter bakterier på läkares händer. Ritningar livestreamas till brandmän som rusar in i brinnande byggnader. Användningsområdena är många.

Vinnare i det bärbara teknik-racet är utan tvekan hårdvarutillverkarna. Den smartaste klockan, det mest uppkopplade smycket och plåstret med flest funktioner kommer att bli storsäljare. När världens teknologijättar och mängder av start-ups rustar sig för att skapa bärbara enheter uppstår också affärsmöjligheter för de som kan leverera tjänsterna. Det krävs ett nytt sätt att kommunicera och skapa nytta på en enhet där användaren endast vill slänga en snabb blick för att omedelbart få personaliserad och platsaktuell information.

Själv ser jag fram emot att slippa ta fram telefonen 150 gånger per dag. Det kommer att göra livet rikare. För vem vill inte vara en superhjälte?